Jarząb 'Żółtaja'

Jarząb 'Żółtaja' 

Sorbus 'Żółtaja' 

Jarząb 'Żółtaja' 

Sorbus 'Żółtaja'