Rozwar 'Astra White'
search
  • Rozwar 'Astra White'

Rozwar 'Astra White'

Rozwar wielkokwiatowy 'Astra White'

Platycodon grandiflorus 'Astra White'