Nieszpułka zwyczajna 'Bredase Reus'

Nieszpułka zwyczajna 'Bredase Reus'

Mespilus germanica 'Bredase Reus'

Nieszpułka zwyczajna 'Bredase Reus'

Mespilus germanica 'Bredase Reus'