Nieszpułka zwyczajna 'Westerveld'

Nieszpułka zwyczajna 'Westerveld' 

Mespilus germanica 'Westerveld' 

Nieszpułka zwyczajna 'Westerveld' 

Mespilus germanica 'Westerveld'